logo
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Pre koho je FSM?

FSM alebo frekvenčne špecifická mikroprúdová terapia môže byť v rámci medicíny použitá viacerými profesijnými skupinami: lekármi, klinikami, liečiteľmi, fyzioterapeutmi, športovými lekármi a mnohými inými.

Ak chcete vedieť, či by mohla byť FSM pre Vašu prácu prínosom, opýtajte sa špecialistov z TimeWaver!

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top