logo
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

TimeWaver Frequency

McMakin System

TimeWaver má vďaka svojim systémom medicínskej techniky viac ako 10-ročné skúsenosti s liečbou príčin a hlbších súvislostí mnohých ochorení. Frekvenčná terapia riadená informačným poľom v pôvodnom systéme TimeWaver Frequency je už od roku 2011 dôležitým nástrojom mnohých lekárov a liečiteľov.

V spolupráci s Carolyn McMakin vyvinul TimeWaver Frequency McMakin-System, ktorý ponúka viac ako 120 automatizovaných FSM terapeutických protokolov na liečbu mnohých ochorení. V systéme je pripravené dodatočné individuálne dopĺňanie rozličných ďalších programových parametrov; táto možnosť je sprístupnená po dôkladnom zaškolení užívateľa.

TimeWaver Frequency McMakin-System je tak prístroj, ako aj metóda; je to však aj celkový koncept pre kliniky a ordinácie. Vďaka svojim univerzálnym funkčným mechanizmom je vhodný pre takmer všetky odborné medicínske oblasti.

Poznámka: Systémy TimeWaver a ich použitie nie sú školskou medicínou uznané z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Fakty

• Aplikácia cez dva kanály
• Kanál A: Indikácia
• Kanál B: Lokalizácia
• Paralelný a plne automatický priebeh protokolov
• 120 rozličných liečebných protokolov podľa Carolyn McMakin ihneď k dispozícii
• Jednoduché vytvorenie vlastných dodatočných protokolov
• Certifikovaný ako medicínsky produkt triedy IIa

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top