Logo_de-noimi90v1fefzt1me4s7qh89d4hji4l8trlwogfn8q
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

TimeWaver Frequency

Systém McMakin

TimeWaver má so svojimi medicínsko-technickými systémami za sebou viac ako 10 rokov skúseností v liečbe pozadí a hlbších súvislostí mnohých ochorení. Frekvenčná terapia riadená informačným poľom v pôvodnom systéme TimeWaver Frequency je už od roku 2011 dôležitým nástrojom pre mnohých lekárov a liečiteľov.
Spolu s Carolyn McMakin vyvinul TimeWaver  systém Frequency McMakin, ktorý ponúka viac ako 120 automatizovaných FSM terapeutických protokolov na terapiu početných ochorení. Systém tiež umožňuje dodatočné individuálne nastavenie rôznych ďalších parametrov programu; táto funkcia sa aktivuje po podrobnom zaškolení používateľov.

Systém TimeWaver Frequency McMakin je súčasne prístrojom aj metódou; zároveň je to ale aj celkový koncept pre kliniky a ordinácie. Vďaka svojmu univerzálnemu mechanizmu pôsobenia je vhodný pre takmer všetky medicínske odbory.

Poznámka: systémy TimeWaver sú medicínske produkty na liečbu bolestí, fibromyalgie, bolesti kostí a migrén ako aj na podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavov úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Akékoľvek iné použitie systémov TimeWaver školská medicína neuznáva z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Fakty

•  Aplikácia skrze dva kanály
•  Kanal A: indikácia
•  Kanal B: lokalizácia
•  Paralelný a plne automatizovaný proces protokolu
•  120 rôznych liečebných protokolov podľa Carolyn McMakin okamžite k dispozícii
•  Jednoduché vytváranie vlastných dodatkových protokolov
•  Certifikovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy IIa

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top