Logo_de-noimi90v1fefzt1me4s7qh89d4hji4l8trlwogfn8q
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Na čo je FSM?

Postup FSM má v podstate extrémne širokú škálu aplikácií. Podľa skúseností Carolyn McMakin je možné dosiahnuť rýchle a intenzívne úspechy pri nasledujúcich indikáciach:
•  Bolesti, najmä: kostí, svalov a kĺbov
•  Fibromyalgia
•  Bolesť hlavy
•  Migréna

Poznámka: systémy TimeWaver sú medicínske produkty na liečbu bolestí, fibromyalgie, bolesti kostí a migrén ako aj na podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavov úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Akékoľvek iné použitie systémov TimeWaver školská medicína neuznáva z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top