Logo_de-noimi90v1fefzt1me4s7qh89d4hji4l8trlwogfn8q
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Čo je FSM?

FSM je elektromedicínsky postup. Zásadne sa však líši od väčšiny iných praktík v oblasti lekárskych technológií, ako je napríklad TENS; ten len dočasne blokuje nervové línie, ktoré prenášajú signály bolesti. FSM, na druhej strane, používa iba asi tisícinu sily prúdu TENS; sila prúdu je pod prahom vnímania a tento prúd je podobný tomu, ktorý telo produkuje v každej bunke a v každom tkanive.

Ľudské telo funguje ako sieť polovodičov: živé tkanivo pozostáva z biochemických látok, ktoré sú držané pohromade elektromagnetickými väzbami. Bunky sú navzájom spojené prostredníctvom tzv. viskoelastických gélových mriežok fascií. Podľa modelu FSM môžu v tomto fasciovom systéme pôsobiť špecifické frekvencie ako vysielače, ktoré otvárajú zámok pomocou elektromagnetického signálu.

Pomocou vhodných (špecifických) frekvencií sa majú aktivovať bunkové receptory, obnoví sa ich prirodzená funkcia, aby sa podporili vnútrobunkové procesy, metabolické procesy a proteínová konfigurácia bunky. Tento model pôsobenia je založený na predpoklade, že fyziologické bunkové funkcie sú narušené zraneniami, traumami, baktériami, vírusmi alebo inými vonkajšími faktormi.

Poznámka: Systémy TimeWaver sú medicínske produkty na liečbu bolestí, fibromyalgie, bolesti kostí a migrén ako aj na podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavoch úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Akékoľvek iné použitie systémov TimeWaver školská medicína neuznáva z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

FSM sa používa na liečbu bolesti rôzneho pôvodu, zápalov, zranení a bunkových chorôb. Konkrétne prúdy a frekvencie sa aplikujú prostredníctvom dvoch kanálov: kanál A lieči symptóm, napr. nervovú bolesť, kanál B definuje tú časť tela, v ktorej sa symptóm manifestuje, napr. tkanivo, orgán alebo konkrétny nerv či sval. Obe tieto frekvencie vytvoria počas správneho použitia výrazný interferenčný vzorec.

Aplikácia u tisícok pacientov viedla k rozsiahlej dokumentácii špecifických frekvencií, ktoré sú kombinované pre príslušnú indikáciu (kanál A) a lokalizáciu (kanál B).

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top