Logo_de-noimi90v1fefzt1me4s7qh89d4hji4l8trlwogfn8q
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Carolyn

McMakin

Carolyn McMakin spoznala na začiatku svojej kariéry svet medicíny počas 16 rokov práce ako famaceutická konzultantka. Nakoniec sa rozhodla študovať chiropraktiku a otvorila si vlastnú ordináciu, ktorú úspešne viedla. Pri preberaní rôznych prístrojov sa jej dostal do rúk mikroprúdový terapeutický prístroj z roku 1922, teda z doby, kedy nefarmokologická liečba rôznych chorôb nebola v USA prísne regulovaná štátnymi orgánmi a záujmovými skupinami.
Skutočným „pokladom“ tejto novej akvizície nebol však len samotný hardvér, ale aj komplexný zoznam frekvencií a ich vplyvov na veľké množstvo chorôb. Stále nevieme, kto tento zoznam vytvoril a pravdepodobne sa to ani nikdy nedozvieme. Na základe tohto zoznamu začala Carolyn McMakin venovať menšiu časť svojho pracovného času práci s dvojkanálovou frekvenčnou terapiou a rýchlo získala vlastné cenné skúsenosti.

Úspech bol jednoznačný: vďaka ústnym podaním šíreným informáciám od liečených pacientov, a aj preto, že chirurgovia k nej posielali svojich obzvlášť ťažkých pacientov, musela Carolyn McMakin tráviť čoraz viac času liečením frekvenčnou terapiou. Tento neustály vývoj vyústil v konečnom dôsledku do rozsiahleho vzdelávacieho a výučbového programu pre ďalších terapeutov a založenia kliniky na liečbu bolestí v Portlande, Oregone.

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top