logo
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Čo je FSM?

FSM je elektromedicínsky proces; zásadným spôsobom sa však líši od väčšiny ostatných medicínsko-technických praktík, ako je napr. TENS; ten blokuje len krátkodobo nervové spojenia, ktoré prenášajú signály bolesti. FSM oproti tomu využíva zhruba tisícinu intenzity prúdu TENS; intenzita prúdu sa nachádza pod prahom vnímateľnosti a je podobná tej, ktorú telo produkuje v každej svojej bunke a v každom svojom tkanive.
Ľudské telo funguje ako sieť polovodičov: Živé tkanivo sa skladá z biochemických látok, ktoré držia navzájom elektromagnetické väzby. Bunky sú spolu spojené takzvanými viskoelastickými gélovitými mriežkami fascií. Podľa modelu FSM môžu v tomto systéme fascií pôsobiť špecifické frekvencie ako vysielače, ktoré otvárajú zámok pomocou elektromagnetického signálu.

Prostredníctvom jednotlivých vhodných (špecifických) frekvencií má dôjsť k aktivovaniu bunkových receptorov, aby opäť prevzali svoju prirodzenú funkčnosť, aby tak podporili vnútrobunkové procesy, procesy látkovej výmeny, génovú expresiu a proteínovú konfiguráciu bunky. Tento model je založený na predpoklade, že pri poraneniach, traumách, baktériách, vírusoch alebo iných vonkajších faktoroch, dochádza k narušeniu fyziologických funkcií bunky.

Poznámka: Systémy TimeWaver a ich použitie nie sú školskou medicínou uznané z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

FSM sa používa na liečbu bolesti rozličnej genézy, zápalov, poranení a bunkových ochorení. Špecifické prúdy a frekvencie sú pritom aplikované cez dva kanály: Kanál A lieči symptóm, napr. bolesť nervov, kanál B definuje časť tela, v ktorej sa symptóm prejavil, napr. tkanivo, orgán alebo určitý nerv alebo sval. Obidve tieto frekvencie vytvárajú pri správnom použití markantný interferenčný vzorec.
Použitie na mnohých tisíckach pacientov viedlo k vytvoreniu rozsiahlej dokumentácie špecifických frekvencií, ktoré sú zakaždým kombinované pre konkrétnu indikáciu (A) a lokalizáciu (B).

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top