logo
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Slovenčina

Carolyn

McMakin

Carolyn McMakin spoznala na začiatku svojej medicínskej kariéry dôkladne svet medicíny, keď viac ako 16 rokov vykonávala činnosť farmaceutickej referentky. Napokon sa rozhodla absolvovať chiropraktické štúdium a otvorila si vlastnú prax, ktorá sa postupne stala úspešnou. Jedného dňa sa dostala k viacerým starším medicínskym prístrojom, medzi ktorými bol aj mikroprúdový terapeutický prístroj z roku 1922, čiže z éry, kedy ešte nefarmaceutické postupy liečenia rozličných chorôb neboli úradmi a záujmovými skupinami silno potláčané.

Skutočným „pokladom“ pri tomto objave však nebol samotný prístroj, ale priložený zoznam, ktorý obsahoval rozsiahly zoznam frekvencií a ich účinok na veľké množstvo ochorení. Dodnes nevieme, kto tento zoznam vytvoril, a pravdepodobne sa to už ani nikdy nedozvieme. Na základe tohto zoznamu začala Carolyn McMakin sústreďovať malú časť svojej práce na liečbu pacientov pomocou dvojkanálovej frekvenčnej terapie, pričom rýchlo získavala svoje vlastné drahocenné poznatky.

Výsledok bol presvedčivý: Keďže o nej rozprávalo čoraz viac úspešne liečených pacientov, a pretože jej chirurgovia posielali čoraz častejšie ťažkých pacientov na pooperačnú liečbu, musela venovať čoraz viac svojho pracovného a voľného času liečbe pomocou frekvenčnej terapie. Takýto neustávajúci vývoj sa napokon pretavil do rozsiahlej vzdelávacej činnosti pre ostatných terapeutov a do založenia vlastnej kliniky v Portlande v štáte Oregon.

Odborné informácie pre členov liečebných povolaní
TimeWaver © Copyright 2020

Scroll to Top